*

Yksi kenttälaite usean komponentin romuloukkujärjestelmän tilalle.

Privet Double Dumper® korvaa kokonaan kahdesta pääventtiilistä, näiden välisestä säiliöstä ja siihen yhdistetyistä ilmastusventtiileistä kootun romuloukkujärjestelmän, jossa pääventtiilit ovat joko levyluisti-, letku- tai palloventtiileitä kohteesta riippuen. Epäpuhtauksien sietokyvyltään Privet Double Dumper® vastaa metallitiivisteisistä palloventtiileistä rakennettua romuloukkua.

Uusi turvallisuuden taso.

Tavanomainen romuloukkujärjestelmä päästää virtauksen lävitseen koko prosessin paineella, jos molemmat pääventtiilit ovat samanaikaisesti auki ohjausvirheen tai muun syyn vuoksi. Esimerkiksi DN150 putkesta tulee noin 2000 kuutiota kuumaa massaa tunnissa 3 barin paineella. Privet Double Dumper® ei missään asennossa päästä virtausta lävitseen, koska se on luonteeltaan sulkusyötin eikä venttiili.

Romuloukkujärjestelmä on alttiimpi eri syistä sattuville häiriöille ja tuotannon keskeytyksille kuin Privet Double Dumper®, koska se on monimutkaisempi.

Pieni tilantarve.

Levyluistiventtiileistä rakennetun DN150 kokoisen, tavanomaisen romuloukun kokonaiskorkeus on noin 1000 mm, muista venttiilityypeistä rakennettuna tätäkin korkeampi. Saman DN150 kokoinen Privet Double Dumper® on vain 350 mm korkea. Se on myös paljon kevyempi.

Privet • Double Dumper

Yksinkertaisuudessaan ylivoimainen ratkaisu jaksottaiseen rejektin poistoon romuloukkujen tilalle.

Rakenteeltaan yksinkertainen Double Dumper® sulkusyötin korvaa venttiileistä rakennetun romuloukkujärjestelmän. Se on turvallisempi, vaatii vähemmän tilaa ja on yksinkertaisempi asentaa tehtaalle. Myös prosessiohjaukseen liittäminen on yksinkertaisempaa, eikä Privet Double Dumper® tarvitse sekvenssiohjauksen soft-ware -pakettia.

Yksinkertaisempi ja halvempi asentaa ja liittää prosessiohjaukseen.

Tavanomaisen romuloukun neljään venttiiliin on kuhunkin yhdistettävä yksi pneumatiikkayhde ja kolmet sähkökaapelit; yksi magneettiventtiilille ja yksi kummallekin rajakytkimelle – yhteensä neljä pneumatiikkayhdettä ja 12 sähkökaapelia. Privet Double Dumper® tarvitsee tästä vain neljäsosan; vain yhden pneumatiikkayhteen ja kolme sähkökaapelia.

Prosessiohjauksessa tavanomainen romuloukku tarvitsee I/O:n kullekin sähkökaapelilleen, yhteensä 12 kpl. Privet Double Dumperille® riittää 3 kpl. Tarvike-, asennus- ja liitoskustannuksissa koituu vastaavasti säästöjä.

Yksinkertaisempi prosessiohjaus

Romuloukkujärjestelmän venttiilit on operoitava tietyssä järjestyksessä. Ylempi venttiili on normaalisti auki. Säiliön täytyttyä yläventtiili suljetaan ja alaventtiili avataan, jolloin rejekti poistuu. Tämän jälkeen alaventtiili suljetaan, ilmastusventtiilit avataan ja suljetaan, jonka jälkeen yläventtiili voidaan avata.

Prosessiohjaukseen on hankittava soft-ware, jolla on näiden toimintojen mukainen sekvenssilogiikka varmistuksineen. Koska Privet Double Dumper® on vain yksi kenttälaite, säästytään tällaiselta logiikalta.


Lue lisää: